เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การจัดประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จ

1
^