เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสายันต์ แสงสุริยันต์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 • thumbnail

  นางสุกัญญา พลวิก

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายพเนตร ทองขวัญ

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายสำราญ วังบุญคง

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางเมธาวดี มณีนิล

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

^