เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวฉันทนา หมวกพลาย

  ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางนุชนาถ หนุมาศ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวดลฤดี ชาญเชาว์

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวพนิต กอกำเกษ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ นุ่มทอง

  ครูพิเศษสอน

 • thumbnail

  นางสาวศตพร จันทร์แก้วแร่

  ครูพิเศษสอน

 • thumbnail

  MISS.OMECCAS GERALDINE ALONZO

  ครูต่างชาติ

 • thumbnail

  MISS.Kathy Joy Sentina

  ครูต่างชาติ

 • thumbnail

  MISS.CLARISSE MAY SENTINA

  ครูต่างชาติ

^